Офіційний сайт Нетішинського НВК

Головна
Програма розвитку
Наші досягнення
Фотогалерея
Мапа сайту
Історія школи
НВК в ЗМІ
Про школу

Важливо знати!

    Навчальний заклад обслуговує дільничний офіцер поліції
сектору превенції Нетішинського ВнП Славутського
ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції
Зелевський Владислав Олександрович та
інспектор ювенальної превенції сектору превенції Нетішинського ВнП
Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції
Волошина Тетяна Вікторівна.

Безкоштовні "гарячі"
телефонні лінії

Міні-чат

Опитування

Як Ви оцінюєте наш шкільний сайт?
Всего ответов: 441


Як Ви оцінюєте роботу навчального закладу?
Всего ответов: 425


Які якості повинен мати сучасний вчитель?
Всего ответов: 455


Ваша думка щодо єдиної форми.
Всего ответов: 377

Корисні посилання

Відвідування сайту

Статистика ucoz.ua


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Статистика liveinternet.ru

Форма входу
Наукове товариство «ЕРУДИТ»Переглянути:

Про учнівське наукове товариство «ЕРУДИТ»Наука необхідна народові.
Країна, яка не розвиває науки, невідворотно перетворюється на колонію.
Ф.Жоліо-Кюрі


   Учнівське наукове товариство «Ерудит» створено у 2001- 2002 н. р. і працює на базі Нетішинського НВК «Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів та ліцей». Товариство забезпечує інтелектуальний розвиток учнів, ліцеїстів, залучення їх до активного процесу навчання шляхом науково-дослідницької, винахідницької діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії.
   Головні завдання учнівського наукового товариства «Ерудит»:
- виявлення, розвиток та підтримка юних талантів і обдаровань;
- створення умов для творчого самовдосконалення учнів, ліцеїстів та їх стимулювання;
- пропаганда досягнень науки і техніки, пропаганда наукових досягнень учнівської молоді;
- сприяння додатковій освіті учнів шляхом залучення до творчої діяльності;
- підвищення інтересу учнівської молоді до поглибленого вивчення базових дисциплін.
   Принципи:
- безперервність;
- систематичність і послідовність;
- свідомість;
- активність і самостійність;
- індивідуалізація і диференціація;
- оптимізація.
   Структурною основою НТ «Ерудит» є секції, в які входять студії, центри, лабораторія, гуртки, клуб тощо


    Керівним органом наукового товариства учнів є Рада, до якої входять: голова, вчений секретар, керівники секцій, наукові керівники, зав профілями, дійсні члени НТ. Рада обирається на конференції терміном на три роки.
    Дійсними членами НТ можуть стати слухачі, які мають самостійні й апробовані роботи, навчаються в секціях НТ не менше 2 років. Прийом учнів у членство НТ здійснюється на основі їхньої письмової заяви.

У своїй діяльності учнівське наукове товариство «Ерудит» керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Концепцією загальної середньої освіти, Положенням про малу академію наук учнівської молоді(наказ МОН України від 09.02.2006 року № 90), указами президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення і функціонування та розвитку освіти в Україні» (№ 1013\2005 від 04.07.2005), «Про національну доктрину розвитку освіти» (№347 від 17.04.2002 року), Статутом Нетішинського НВК, Статутом учнівського наукового товариства «Ерудит», Конституцією парламентської республіки.
    Основою діяльності учнівського наукового товариства «Ерудит» є Статут.   Учнівське наукове товариство «Ерудит» має право:
- визначати форми та засоби організації навчально-виховного процесу відповідно до затверджених програм освітньої діяльності;
- визначати зміст освіти з урахуванням державних норм і стандартів;
- розробляти й впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи;
- проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу; створювати інформаційний центр Інтернет;
- встановлювати у відповідності до чинного законодавства системи оплати праці та форми матеріального заохочення працівників в межах відповідних фондів власного бюджету;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, фондів, меценатів, інших юридичних і фізичних осіб;
   Обов'язком учнів-слухачів і дійсних членів Малої академії є:
- постійне вдосконалення своїх знань;
- активна участь у роботі НТ;
- активна участь у пропаганді наукових знань, досягнень науки і техніки;
- широке залучення учнів до науково-технічної творчості, дослідницької роботи;
- допомога учнівським колективам у проведенні конкурсів, олімпіад, виставок, наукових конференцій.
   Дійсні члени мають право брати участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конкурсах, турнірах учнівської молоді. Призери цих заходів користуються пільгами при вступі до вищих навчальних закладів України відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
   Дійсні члени НТ за клопотанням науково – методичної ради навчального закладу можуть звільнятися від навчальної практики.


   Науково-методичне забезпечення діяльності НТ «Ерудит» здійснює науково-методична рада Нетішинського НВК, яка сприяє якісному оновленню змісту, форм і методів роботи із творчо обдарованою учнівською молоддю. Організація роботи НТ та наукової роботи у закладі здійснюється за наказом директора школи.
   Наказами директора школи затверджується робота відділень, секцій МАН, тематика науково – дослідницьких робіт, організація та проведення шкільних предметних олімпіад, конкурсів та участь у міських, обласних, Всеукраїнських формах конкурентної взаємодії учнів – членів НТ, підсумки роботи.
   У закладі налагоджена система виявлення, розвитку обдарованих учнів, що має модульний характер.


    Для того, щоб ця модель працювала, усім учасникам потрібно чітко знати „етапи шляху” та усвідомлювати форми і методи власної діяльності. Тому кожна структурна частина проекту підпорядковується динамічній системі спостереження, аналізу, оцінки та прогнозування. Визначається періодичність досліджуваних процесів, інструментарій та прийняття управлінського рішення.


    Важливим підґрунтям психологічного супроводу вважаємо є спрямованість на власні потреби дитини, які є актуальними для неї в даний час, важливими нині, а не в майбутньому.


    Психологічне здоров'я учня-ліцеїста – це створення позитивної "Я-концепції", позитивного психологічного клімату в шкільному соціумі та встановлення нових відносин співробітництва. Вважаємо, що головне завдання – дати поштовх до прояву внутрішніх сил і можливостей особистості учня, активізувати і використати їх для більш повного і вільного розвитку школяра. Важливу роль відіграють і психологічні ресурси обдарованої дитини. Тому психолог повинен з’ясувати, а потім – і розвинути психологічні ресурси дитини.


   Завдання психолога – допомогти дитині у її розвитку, враховуючи особливості обдарованих учнів. На основі тверджень психологів і власних спостережень зробили висновок, що обдарована дитина володіє позитивними якостями і властивостями, але разом з цим існують так звані негативні супутники розвитку творчої особистості: егоїстичність, завищена самооцінка, комплекс „Я не такий”, розкиданість інтересів, зверхність, вразливість, схильність до стресів, демонстративність. Працювати з такими дітьми водночас і цікаво, і важко. Тому пріоритет надається визначенню життєвого досвіду ліцеїстів, рівня розвитку загальних здібностей кожного, інтересів, інтелектуального розвитку, якостей та акцентуацій характеру обдарованої дитини.
    Ефективність психологічного супроводу в закладі визначається за допомогою здійснення оперативного оцінювання психологічного впливу, експрес-діагностики для встановлення рівня та динаміки прогнозування, особистісного зростання та психологічного комфорту, на основі порівняння отриманого результату з розробленою моделлю випускника ліцею та за допомогою анкетування. Структура психологічного супроводу не є догмою, вона може динамічно змінюватися залежно від обставин роботи у кожному конкретному випадку.

Механізми виявлення обдарованих дітей


   Лише той досягне вершини, хто не боїться поразок, учиться на своїх помилках та не очікує миттєвих перемог.

Фабрицька С.В., вчитель української мови та літератури
   Обдарована особистість завжди багатогранна, всебічно розвинена, має свій, відмінний від традиційного, спосіб мислення та сприйняття. Чи просто виховувати таку особистість? Непросто, але цікаво.

Ноцик А.Є., вчитель суспільних дисциплін
   Обдарованість – це рідкісне явище чи закономірне? На це питання немає однозначної відповіді. Одні науковці стверджують, що обдарованих дітей дуже мало, всього від одного до трьох відсотків. Тут мова йде про тих обдарованих дітей, котрих називають «особливо» чи «високообдарованими», в талановитості яких не сумніваються. Інші стверджують, що всі діти від природи обдаровані, але ми. дорослі, не завжди можемо створити ті умови, завдяки яким природні здібності розвиваються.
   Яскраву обдарованість демонструє мала частина дітей, але потенційна обдарованість до різних видів діяльності є у багатьох. Є діти з прихованою обдарованістю, котра не проявилася. Наприклад, дитина могла бути хорошим шахматистом, але в школі цьому не вчать.
   Обдарованість як психічне утворення – це системна, комплексна якість психіки, котра включає в себе пізнавальну, емоційно-вольову і особистісну сфери.
   Основними рисами загальної розумової обдарованості є:
1. Ранній прояв високої пізнавальної активності та допитливості;
2. Швидкість і точність виконання розумових операцій;
3. Багатство мовного словника;
4. Установка на творче виконання завдань, розвиток творчого мислення і уяви;
5. Володіння основними компонентами вміння вчитися.
   Обдаровані діти зазвичай добре встигають з математики, вправно розв’язують задачі, демонструють широкий діапазон інтересів і широку обізнаність; часто віддаються власній улюбленій справі з великим ентузіазмом, який інколи межує з одержимістю; багато обдарованих учнів володіють здатністю до концентрації, демонструють велику силу бажання, твердо йдуть до своєї мети; вони спостережливі, бачать зв’язки і генерують ідеї на основі даних фактів; швидко запам’ятовують і проявляють незвичну уяву; тягнуться до дорослих людей.
   Індикатором високих інтелектуальних здібностей можуть бути:
1. Рання мова і вживання складних слів;
2. Раннє засвоєння рахунку, читання і письма;
3. Допитливість, швидке сприймання, міцна пам’ять;
4. Вживання речень зі складними синтаксичними конструкціями;
5. Здатність класифікувати предмети і явища;
6. Інтуїтивне мислення;
7. Бажання робити все по-своєму;
8. Винахідливість, своє бачення розв’язку;
9. Захоплення альтернативами;
10. Вміння ставити запитання;
11. Легкість у придумування нових слів і понять;
12. Інтерес до інтелектуальних ігор;
13. Притаманність певних спеціальних здібностей
   Існує поняття односторонньої розумової обдарованості, коли одні розумові здібності дитини розвинені високо, інші – нижче середнього рівня. Наприклад, вербальний інтелект переважає над невербальним та навпаки. Односторонність означає дисгармонію в здібностях – наявність в дитини і таких здібностей, рівень котрих не досягає норми. Коли ж ми говоримо, що даний учень володіє високими спеціальними здібностями (наприклад, в музиці), то це зовсім не передбачає, що інші здібності в нього не розвинені. Високі спеціальні здібності, як правило, розвиваються на фоні достатньо високого загального інтелекту.
   Чи вважати таких дітей (з односторонньою розумовою обдарованістю) обдарованими? Так, але при цьому вказувати, про яку розумову обдарованість йде мова – загальну чи односторонню.
   В основі усіх механізмів виявлення обдарованості учнів лежить діагностика їх здібностей, тобто проведення тестів на визначення рівня інтелекту.
   Найпопулярніші тести на виявлення рівня розумового розвитку, які використовуються в навчальних закладах є тест Векслера для різних вікових категорій, тест А. Отіса, Р. Ленона, що дає можливість груповим методом вивчити рівень розвитку інтелекту. Тест персональних досягнень Вандерліка, що має на меті визначення загального рівня інтелекту та особливостей розвитку компонентів структури інтелекту (вербального та невербального).
   Дитина із високими інтелектуальними можливостям може бути виявлена за допомогою тестів на інтелект, проте вона може бути обдарована в тій галузі, де тести на інтелект є поганими індикаторами. За допомогою цих методик не виявиш дитину з багатою уявою і творчим мисленням; соціально і етично обдаровану дитину; вправну в кресленні, будівництві, конструюванні; дитину, яка має значні академічні успіхи, але отримує низькі показники в тестуванні інтелекту. Інтелектуальний потенціал особистості не може бути зведений до вибору однієї діагностичної методики. Для достовірності характеристики високих можливостей учнів, переконання в тому, що дитина обдарована, слід використати комплекс тестів, які врахують різні сфери розвитку: оригінальність, гнучкість, продуктивність мислення, здатність до аналізу і синтезу, класифікація і категоризація, висока концентрація уваги, пам’ять; спостереження за сферою особистісного розвитку: захопленість задачею, перфекціонізм, нонконформізм, лідерство, дух суперництва, широта інтересів.
   Розуміння природи обдарованості активізують роботу педагогів у створенні оптимальних умов для прояву і розкриття потенціалу дитини, які будуть опиратися на рекомендації психолога, технології особистісно зорієнтованого, різнорівневого навчання.
   Своєчасне виявлення категорії обдарованих дітей передбачає знання структурно-якісних характеристик обдарованості педагогами, які зможуть помітити своєрідність дитини, методик їхнього виявлення і розвитку, організаційних заходів, у рамках яких відбувається практична робота з розвитку творчих здібностей і обдарованості та спільно з психологічною службою сприяти подальшому розвитку і самореалізації таких учнів.

         


    Кожен сам будує своє життя. Від бажань і залежить те, чи зможе людина у майбутньому назвати себе успішною.
   Розумію, що говорити про свій успіх ще рано. Але маленькі досягнення, які я маю вже сьогодні, завтра стануть вагомим аргументом при виборі професії, реалізації себе у соціумі.
   Наполегливість і сила волі – це ті якості, які допомагають мені досягти успіху. А ще однією корисною чеснотою вважаю впертість. Ні, це не та риса, яка заважає деяким людям поступатися своїми принципами, це та, що змушує докладати максимум зусиль, іти вперед, не опускати рук.

   Карпеш Юлія, ліцеїст ІІ курсу правового профілю, дійсний член НТ «Ерудит», призер міських олімпіад із української мови та літератури, призер обласного етапу Міжнародного конкурсу імені П. Яцика, ІІ етапу конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН

   Навчально-виховний процес здійснюється за навчальними планами і програмами, які рекомендовані МОН України, Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, розроблені науковими керівниками - педагогами Нетішинського НВК(з відповідної процедурою затвердження).
   Програмами і планами передбачається:
- проведення занять загальнорозвивального напряму;
- надання додаткової освіти в різних галузях науки;
- колективна та індивідуальна робота з обдарованими дітьми та молоддю;
- збереження здоров'я учнівської молоді та моніторингове вивчення рівня розвитку їхнього таланту.
   Науковий рівень навчально-виховного процесу у НТ «Ерудит» забезпечують: науковці ВНЗ – ресурсні особи, які допомагають у виконанні науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії, організовують консультації педагогічним працівникам на базі Нетішинського НВК, надають обладнання та матеріали для виконання експериментальних та пошукових досліджень.
   Організаційна робота зі створення й розвитку НТ «Ерудит» проводиться науково – методичним центром Нетішинським НВК, який сприяє створенню творчих зв'язків із науковими центрами, вищими навчальними закладами, надає допомогу у підготовці творчих розробок для юних науковців.
   НТ» Ерудит» організовує свою діяльність у формі:
- регулярної роботи факультативів, курсів за вибором, спецкурсів, гуртків, клубів, занять олімпійського резерву, які працюють протягом року на базі Нетішинського НВК;
- індивідуальної роботи учнів під керівництвом педагогів – наукових керівників на базі навчальних, культурно – просвітницьких закладів, дослідних станцій;
- конференцій, колоквіумів, конкурсів-виставок тощо;
- конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів.
   Система роботи НТ підпорядкована концептуальним положенням якісної ліцейської освіти, відповідає завданням навчального закладу, враховує потреби і можливості педагогів та учнів.
   Основною формою роботи кожного ліцеїста у НТ є дослідницько-пошукова. Учень, ліцеїст працює над написанням науково – дослідницької чи курсової роботи відповідно до Положення про науково-дослідну та курсову роботу учнів та ліцеїстів.


    Науково – дослідницька робота із світової літератури – це творча робота, яка виконується самостійно і базується на знаннях, уміннях і навичках, здобутих під час вивчення курсу світової літератури та занять спецкурсів, факультативів суспільно – гуманітарного напряму. Учень повинен бути налаштований на велику (іноді рутинну) роботу; працювати і самостійно, і під керівництвом учителя; вирішувати завдання творчо, нестандартно; вірити в успіх.

Форсюк О. В., учитель світової літератури    Написання науково-дослідницької роботи із іноземної мови є процесом цікавим, але водночас і складним.
    По-перше, вибір теми є чи не найважливіший етапом роботи. Ні учень, ні науковий керівник не є носіями мови, тому не можуть достатньо глибоко відчути всі зміни мовних явищ.
    По-друге, робота над науковим дослідженням із іноземною мови передбачає використання новітніх якісних автентичних ресурсів, доступ до яких обмежений. Потрібно співпрацювати із вишами, відділами іноземних мов обласних бібліотек. Але слід бути обережним із інформацією, наявною у мережі Інтернет.
    І останній, але не менш важливий фактор, що впливає на якість написання роботи, – це рівень володіння іноземною мовою.

Сітовська А.А., вчитель англійської мови    Жага до пізнання світу пробуджується ще в ранньому дитинстві. Малята досліджують усе, що їх може зацікавити: чому вода мокра; чому сонце встає вранці; чому так важко вимовити літеру «р».
   Із роками коло інтересів звужується і діти проявляють інтерес до тієї галузі науки, яка їм ближча. Саме у такі моменти вчитель повинен спонукати учня до дослідницької діяльності. Незначні перші кроки у пошуковій роботі потім здатні перерости в наукову діяльність.
   Варто зазначити, що писати наукову роботу учень може лише в тій секції, де рівень його навчальних досягнень досить високий. Написання контрольної роботи із базової дисципліни – невід’ємний компонент успіху.
   Комунікабельний,обізнаний, високоінтеле- ктуальний учень і є тією дитиною, яка стане успішним дослідником.

Ковалінська І.Ю., вчитель української мови та літератури   Відповідно до плану роботи НТ щорічно проводяться науково - практичні конференції, семінари, тренінги.
   НТ має друкований орган «Науковий вісник», здійснює друк інформаційно-аналітичних документів, збірників тез науково-дослідницьких робіт учнів – членів НТ.
   У роботі НТ беруть участь і учні 2-8 класів, які займаються у школах олімпійського резерву, працюють у міських олімпіадах, конкурсах, пробують себе у написанні дослідницьких робіт. Для них розроблені методичні рекомендації щодо написання науково – дослідницьких робіт.
   Громадсько активна школа – це заклад, який залучає громаду до процесу управління школою, здійснює мобілізацію місцевих ресурсів для забезпечення потреб, довготривалих цілей і школи, і громади, що загалом сприяє розвитку школи і громади, зміцненню партнерства між нами.
   Розвиток наукової творчості та її підтримка – справа для школи досить нелегка. Тому проблема співробітництва закладів середньої та вищої освіти і науки є актуальною. У Нетішинському НВК такими формами взаємодії є:
- науково-методична та консультаційна допомога з боку науковців;
- участь в олімпіадах, семінарах учнів, ліцеїстів, які проводять ВНЗ;
- доступу учнів і вчителів до інформаційної та матеріально-технічної бази закладів науки.    Добре налагоджений зв'язок із культурно – просвітницькими закладами, установами та організаціями міста, в яких ліцеїсти мають змогу проходити навчальну практику, здійснювати пошукову роботу, працювати із архівами, документами, відвідувати експозиційні зали тощо.
    Тісний зв'язок школа тримає із батьківською громадськістю, батьки виступають консультантами, бо є співробітниками та працівниками установ організацій міста, беруть участь у церемоніях нагородження та вшанування кращих учнів, ліцеїстів школи, презентують роботу школи НТ.
    Робота з організації державно-громадського управління НТ здійснюється за напрямками: інформаційний, консультаційний, діяльнісний.


З часу свого існування у НТ навчалися близько 850 учнів – ліцеїстів. З них 76% мали статус слухачів, 23% - дійсні члени НТ «Ерудит». З року в рік зростає кількість учасників та призерів ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, що свідчить про актуальність конкурсу серед учнівської молоді та високий рівень його організації.


Щорічно заклад посідає перше місце в міських предметних олімпіадах серед інших шкіл міста. Учні, ліцеїсти показують блискучі знання у галузях фізики, хімії, математики, іноземної мови, історії України, української мови та літератури Стають переможцями обласних олімпіад із базових дисциплін.


Серед досягнень НТ «Ерудит» - перемоги на Міжнародних предметних олімпіадах, Всеукраїнських творчих конкурсах, турнірах, заочних олімпіадах.   Роботи дійсних слухачів НТ – переможців Всеукраїнських конкурсів увійшли до збірок, книг та розійшлися по всій Україні. Про НТ знають не тільки у місті, про що свідчать відгуки учнів – випускників, батьків, а й далеко за межами. Про роботи учнів – членів МАН добре відгукуються науковці Острозької академії, Тернопільського національного педагогічного університету, Національного університету «Київський політехнічний інститут», випускники Нетішинського НВК тощо. Активність та результативність учнів – членів НТ та педагогічних працівників відзначена подяками та почесними грамотами Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, Малої академії наук України, Українського центру вивчення історії Голокосту, літературно – художнього журналу «Дніпро», управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, ХОІППО, відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради.
   У закладі створено банк даних «Інтелектуали НВК», «Обдаровані діти». Налагоджена система стимулювання та заохочень.    Без сумніву, тільки успішний учитель може виховати успішного учня. Адже найефективнішим фактором впливу на емоції і свідомість учня є особистий приклад вчителя. Тільки вчитель, який постійно навчається, уміє показати свій світоглядний рівень, володіє методами педагогічної взаємодії, може досягти успіху. Успішний вчитель позитивно впливає на свого учня, виховує вільних, самодостатніх особистостей, дає фундаментальні знання.

Смичок І.Ю., вчитель хімії    Як навчити дітей вчитися? Перший крок - викликати інтерес у дитини, «зачепити струни душі», показати дитині можливість досягнення позитивного результату. Відчуття успіху – другий крок. Важливим є усвідомлення учнем потрібності того, що він вивчає, адже докладати зусилля ватро тільки тоді, коли робиш корисну справу. Виробити наполегливість, працьовитість - наступний важливий крок. Якщо в учня сформувалася думка про те, що його оточує, - йому більше не потрібний учитель, хіба що порадник.

Чабан С.В., вчитель української мови та літератури    Робота над науково – дослідницькими проектами дає можливість досконало оволодіти питаннями, що опрацьовуєш, розвивати ораторські здібності, ефективно вести дискусію.
    На мою думку, наукові дослідження є засобом розвитку розумових здібностей учнів.
    Самостійна діяльність вимагає від школярів активної розумової праці, уміння застосовувати раніше здобуті знання. Робота із підручниками, навчальними посібниками, персональним комп’ютером, розв’язування задач, виконання вправ, самостійні спостереження, лабораторні роботи – всі ці форми роботи стануть мені у нагоді, коли навчатимуся у виші.

Фучила Анна, ліцеїст ІІ курсу фізико – математичного профілю, дійсний член НТ «Ерудит», призер обласного заочного конкурсу «Юний хімік», міської олімпіади із хімії    Я задоволений результатом свого навчання у ліцеї, тому що отримав не лише гарні знання із базових предметів, а й життєво важливі навички взаємовідносин у соціумі. Час, який я провів за шкільною партою, не був марно витрачений. У школі я знайшов нових друзів, потоваришував із учителями. Різні змагання, конкурси й олімпіади допомогли мені набути впевненості у своїх силах, стимулювали до кращих результатів. Усе це вагомо вплинуло на вибір майбутньої сфери діяльності та, власне, на саме життя.

Ситник Андрій, ліцеїст ІІ курсу фізико – математичного профілю, дійсний член НТ «Ерудит», переможець національного етапу Міжнародного конкурсу Інтел – Техно 2012, ІІ етапу конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів-членів МАН, обласної олімпіади із фізики, призер міської олімпіади із англійської мови

    Designed by Shostak
    Copyright MyCorp © 2020
    Сделать бесплатный сайт с uCoz

        (теги:Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів та ліцей,Нетішинський НВК, школа та ліцей міста Нетішин, НВК Нетішина,НВК міста Нетішин, школа №3 міста Нетішин )