Офіційний сайт Нетішинського НВК

Головна
Програма розвитку
Наші досягнення
Фотогалерея
Мапа сайту
Історія школи
НВК в ЗМІ
Про школу

Важливо знати!

    Навчальний заклад обслуговує дільничний офіцер поліції
сектору превенції Нетішинського ВнП Славутського
ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції
Зелевський Владислав Олександрович та
інспектор ювенальної превенції сектору превенції Нетішинського ВнП
Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції
Волошина Тетяна Вікторівна.

Безкоштовні "гарячі"
телефонні лінії

Міні-чат

Опитування

Як Ви оцінюєте наш шкільний сайт?
Всего ответов: 435


Як Ви оцінюєте роботу навчального закладу?
Всего ответов: 422


Які якості повинен мати сучасний вчитель?
Всего ответов: 450


Ваша думка щодо єдиної форми.
Всего ответов: 373

Корисні посилання

Відвідування сайту

Статистика ucoz.ua


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Статистика liveinternet.ru

Форма входу

МЕНЕДЖМЕНТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Інноваційна діяльність - це гарно організована, раціональна і систематична робота.
П.Друкер    Організаційно-педагогічні основи функціонування школи передбачають створення системи основних управлінських дій, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності колективу.
    Управлінська діяльність Нетішинський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» діє на трьох рівнях:
• стратегічний рівень управління;
• технологічний рівень управління;
• особистісний рівень управління;
    Стратегічний рівень формується з таких ідей, які мають пріоритетне значення: система роботи школи щодо створення умов для самореалізації особистості учня. Стратегічний рівень управління практично втілюється в життя через набір технологій, що сприяють реалізації ідей на технологічному рівні. Зв'язок стратегії й технології не рівнозначний. Технологія конструюється так, щоб можна було реалізувати кілька стратегічних ідей. Стратегічний та технологічний рівні управління забезпечені особистісним рівнем як в особі директора і заступників, спроможних сприймати і створювати нові ідеї, технології, адаптувати їх до конкретних умов школи, надихати колектив на їх реалізацію, заохочувати до розвитку нового, так і в особі вчителів, учнів, громадськості, здатних сприймати і створювати нове.
   Заклад реалізує програмно-цільове функціонування та розвиток на основі концепції, яка спирається на нормативно-правові документи про освіту; забезпечує диференційну освітню підготовку з урахуванням творчих здібностей школярів і потреб суспільства, умови для задоволення освітніх потреб усіх категорій населення, що визначається:
• наявністю педагогічної філософії, що визначає місію школи та її базові підстави;
• орієнтацією на здібності, нахили, потреби й життєві плани кожного учня;
• гнучкою організацією навчально-виховного процесу з урахуванням динаміки розвитку школярів;
• забезпеченням наступності на всіх етапах навчання та розвитку вихованців;
• діагностичними, організаційними і дидактичними засобами для здійснення моніторингового супроводу управління якістю освіти;
• підтримкою педагогів-дослідників, які працюють в інноваційному режимі творчого пошуку, зорієнтованого на організацію продуктивного навчання та особистісних досягнень учнів;
• науково-методичним забезпеченням процесу навчання.
    Однією з основних ланок діяльності школи є планування. Планом роботи визначені мета, завдання та перспективи розвитку школи.
    Річний план є основним документом, охоплює всі напрями роботи, забезпечує цілеспрямованість, системність, скоординованість основних напрямів та ділянок роботи, а також різноманітних планів до мети і завдань діяльності школи; складений згідно з перспективним планом.
    Усі плани (перспективний, річний, щомісячний) утілюють конкретні дії педагогічного колективу, спрямовані на реалізацію концепції закладу освіти, провідною ідеєю якої є забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожному учню ж основи формування особистості, орієнтованої на досягнення успіху в різних сферах діяльності.
    Перспективне планування діяльності школи здійснено за розділами: організаційна робота, робота з документацією, оглядовий, тематичний контроль, методична та виховна роботи, контроль за рівнем знань, умінь та навичок учнів, ОП та ТБ, підготовка до ДПА.
    Річний план роботи складений із урахуванням самозвіту школи, звіту про методичну, наукову, виховну роботи. У річному плані роботи школи мета та завдання визначені наступним чином: - виховання морально і фізично здорового підростаючого покоління; - створення умов для здобуття учнями обов'язкового рівня освітньої підготовки; - розвиток природних здібностей та обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватися; формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії; - надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб; - оновлення змісту освіти, упровадження інноваційних педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання; - підвищення мотивацій учительського й учнівського колективів до творчого розвитку й самоосвітньої діяльності; - удосконалення системи контролю за навчальними досягненнями учнів через моніторингову систему; - робота над попередженням та подоланням неуспішності в умовах диференціації навчально-виховного процесу; - створення належних умов для охорони життя й здоров'я дітей.
    Річний план уточнює й доповнює перспективний план, передбачає конкретні управлінські дії, спрямовані на реалізацію концептуальних прогнозів розвитку школи.
    Робочі навчальні плани складений на підставі Типових навчальних планів МОН України. Варіативна складова використовується з урахуванням освітніх запитів школярів і їхніх батьків. Особлива увага приділяється плануванню профільного навчання, в основі якого — бажання й здібності учнів, кадрове, програмно-методичне забезпечення та навчально-матеріальна база. Стан планування структурних підрозділів (виховна робота, календарно-тематичне планування, робота групи продовженого дня, шкільної бібліотеки, гуртків, секцій) узгоджено із загальношкільним планом. Планування роботи методичних об'єднань здійснюється за чітко визначеною структурою: проблемний аналіз, удосконалення професійного рівня та педагогічної майстерності вчителів через самоосвіту, підвищення кваліфікації педагогів, цільове взаємовідвідування, вивчення нормативних документів. Постійно практикуються творчі звіти кожного вчителів, які атестуються. Перспективний план внутрішньошкільного контролю включає основні об'єкти й напрями контрольно-аналітичної діяльності на п'ять років, у тому числі атестацію педагогічних кадрів, курсову перепідготовку, вивчення стану викладання предметів інваріантної складової.
    Відповідно до своїх функціональних обов'язків адміністрація школи здійснює контроль за станом навчання та виховання учнів. З цією метою проводяться аналіз документації, спостереження, анкетування, контрольні заміри навчальних досягнень учнів, бесіди, двічі на рік перевіряється ведення шкільної документації, виконання планів та програм, за результатами видаються накази.
    Дані педагогічного аналізу використовуються для складання річного плану, робочих навчальних планів, визначення мети, завдань і перспектив розвитку школи. Пріоритетними напрямами роботи адміністрації школи є: вивчення стану викладання предметів, виховної роботи, роботи вчителів, які атестуються, молодих учителів. Кожне питання, що вивчається адміністрацією, реалізується через управлінське рішення. Забезпечується демократичний стиль управління.
   У школі практикується помісячне планування. У ньому конкретніше планується робота школи з усіх видів контролю.
    Система управління школою з її керівним складом та засобами управління є вкрай важливим елементом, який визначає результативність діяльності навчального закладу. Підвищення ефективності функціонування школи адміністрація й педагогічний колектив досягає завдяки впровадженню політики управління змінами.


   Адміністрація школи поступово впроваджує методику й способи адаптивного управління, що дає змогу активізувати самоаналіз і саморегуляцію діяльності вчителів. Учителі проводять самоаналіз своєї діяльності безпосередньо через атестацію (жовтень - березень).
   Першочерговим завданням адміністрації школи є формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють і регулюють процеси управління.
    Вироблення й прийняття управлінських рішень — основна процедура в діяльності адміністрації школи, яка визначає весь подальший хід процесу управління, суттєво впливає на результати діяльності школи та її імідж. У своїй практиці директор школи та його заступники застосовують таку технологію прийняття рішень, яка включає діагностування проблеми, накопичення інформації, розробку альтернативних варіантів, їх оцінку й прийняття управлінського рішення.
   У практику роботи школи впроваджується технологія колективного прийняття управлінських рішень, яка суттєво впливає на результати діяльності школи, допомагає демократизувати управлінську діяльність і забезпечує досягнення оптимальних результатів у навчанні й вихованні школярів. Отже, управлінські рішення — це програма дій для адміністрації школи, учителів, учнів, допоміжного персоналу, батьків учнів. Управлінська структура на рівні школи представлена адміністрацією (директор і заступники директора), Радою школи, загальношкільною конференцією. За рішенням загальношкільної конференції схвалено перспективний план роботи школи . Рада школи — активний учасник у підготовці до щорічного звіту перед громадськістю й батьківським комітетом (працює принцип відкритості). Під час звіту директор школи аналізує процес управлінської діяльності, оприлюднює найважливіші результати роботи школи: результати олімпіад, учнівських конкурсів, методичних доробок педагогічного колективу, рейтинг школи за результатами навчання, виховання учнів, результати атестації, стан економічної й фінансово-господарчої діяльності. Таким чином, принцип відкритості орієнтує на використання громадського управління, що надає можливість удосконалювати управлінську систему, робити її прозорою, відкритою для всіх учасників навчально-виховного процесу. Органом державно-громадського управління закладом є Рада школи, яка створена й затверджена загальношкільною конференцією. До її складу в рівних частинах входять представники від учнів, батьків і педагогічних працівників. Свої повноваження Рада школи реалізує через контроль за станом харчування й медичним обслуговуванням, навчанням і поведінкою учнів, станом виховного процесу, разом з адміністрацією школи контролює виконання Статуту закладу, затверджує режим роботи школи, розглядає питання родинного виховання й здобуття учнями повної середньої освіти.
   Спільно з педагогічною радою члени ради школи приймають рішення щодо нагородження випускників золотою й срібною медалями, Похвальними листами й грамотами, визначають доцільність вибору предметів варіативної частини робочих навчальних планів. Представники Ради беруть участь у засіданнях атестаційної комісії, у рейдах з обстеження житлово-побутових умов проживання учнів із малозабезпечених і проблемних сімей, розглядають питання щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, подають на розгляд педради пропозиції щодо поліпшення позакласної й позаурочної роботи з учнями. Створення системи державно-громадського управління навчальним закладом забезпечує тісну взаємодію всіх ланок управлінської структури.
   Батьківські комітети сприяють виконанню чинного законодавства щодо обов'язкової загальної середньої освіти, беруть участь у шкільних та позашкільних заходах.
   Учнівський парламент співпрацює з адміністрацією школи й батьківською громадськістю. Учні беруть участь у загальношкільних конференціях, є членами Ради школи.
   Взаємини членів учнівського й педагогічного колективів побудовані на довірі, взаємоповазі й співробітництві.
   Взаємодія й співпраця педагогічного колективу з Радою школи, депутатами міської ради, підприємствами міста, відділом культури плідно впливає на поліпшення результатів навчально-виховного процесу, рейтингу навчального закладу й сприяє вдосконаленню державно-громадської системи управління.


   Засідання педагогічних рад, нарад, проведених із використанням технології прийняття колективного управлінського рішення, активізують діяльність педагогів, впливають на їхній світогляд, адже вчитель, котрий відчуває до себе повагу з боку адміністрації, бере активну участь у виробленні стратегії діяльності школи, аналізує роботу — свою і колег, приймає дієві рішення й відповідає за їх виконання. Усе це підвищує ефективність управління.
   Адміністрація школи використовує такі види управлінських рішень: оперативні, тематичні, цільові, а за формами - усні й письмові. Письмово оформляються накази, розпорядження, плани роботи школи, рішення педагогічної ради, методичної ради, загальних зборів (конференцій), рішення нарад при директорові та його заступниках. Одним з основних управлінських рішень є наказ по школі.
   У школі створена інформаційна база з актуальних питань управління, яка постійно оновлюється. З цією метою адміністрація школи за 2008-2011 роки переглянула систему інформаційного забезпечення управління. Управління якістю освіти базується на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу. Колектив школи має спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку освіти. Ці обставини роблять завдання оцінювання цільової ефективності школи надзвичайно відповідальним і складним. У школі активно впроваджуються інтерактивні технології, у тому числі в управлінській діяльності. Ефективними і дієвими є інструктивно-методичні наради, метою яких є ознайомлення членів педагогічного колективу з елементами нового прогресивного у педагогічній науці.
   Тематика інструктивно-методичних нарад:
ознайомлення з правилами ведення шкільної документації;
робота з інструктивними документами, що визначають основні напрями навчально-виховного процесу;
організація науково-дослідної роботи з обдарованими учнями;
визначення основних напрямків оновлення навчально-виховного процесу;
організація особистісно орієнтованого навчання, складових систем продуктивного навчання та їх форми, активні та інтерактивні методи навчання;
використання інноваційних педагогічних технологій.
   Інтерактивні технології застосовуються в різних формах організації управлінського процесу (засіданнях, нарадах, зборах).
    Програма діяльності школи на навчальний рік щодо питань управління навчально-виховним процесом є орієнтиром управлінських дій.
    Така організаційно-управлінська діяльність сприяє забезпеченню належного рівня здійснення контролю і керівництва між директором, його заступниками та педагогічним колективом, створенню умов для наукової організації праці, виявленню та розвитку здібностей і талантів особистості педагога, підвищенню його професійної компетентності з урахуванням специфіки навчального закладу. З метою удосконалення управління навчально-виховним процесом здійснено комплекс конкретних заходів:
- науковий підхід до праці вчителя, до створення індивідуальних методів розвитку творчого потенціалу вчителя, що сприяє підвищенню педагогічної майстерності молодих учителів;
- контроль уроків і процес навчання здійснюється на основі методу оптимізації, тобто шляхом вивчення реальних можливостей учнів, труднощів, які виникають під час засвоєння програмового матеріалу;
- запровадження діалогових форм спілкування адміністрації з педагогічним колективом, проведення семінарських занять, педагогічних читань, методичних та інструктивних нарад, нарад при директорові для підвищення фахового рівня вчителів;
- прогнозування перспектив та результативності розвитку школи, диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу;
- проведення предметних тижнів із метою підвищення рівня знань, умінь і навичок, набутих учнями, удосконалення майстерності педагогів, використовуючи для цього нестандартні уроки, уроки-диспути, учнівські конференції, інтегровані уроки, брейн-ринги, уроки-зустрічі, семінари;
- впровадження інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу;
- організація педагогічних спостережень, анкетування, тестування, рейтингу учнів;
- здійснення постійного контролю й аналізу навчально-виховного процесу, ведення шкільної документації;
- аналіз досягнень та труднощів педагогів.
   Соціальні перетворення в українському суспільстві вимагають трансформування освітнього процесу. Головна стратегія педагогічної діяльності спрямована на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів. Розв'язання цих актуальних проблем можливе лише на основі впровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на розвиток здібностей та нахилів школярів. Інноваційні педагогічні ідеї сприяють підвищенню результативності педагогічного процесу, ефективності навчання і виховання. Навчально-виховний процес у школі базується на принципах науковості, гуманізму, ціннісно - цільової сутності пізнання, взаєморозуміння та співробітництва всіх учасників педагогічного процесу, збереженні фізичного і психологічного здоров'я.
   Управлінські інновації пов'язані із застосуванням колегіальних та індивідуально орієнтованих форм і методів впливу на учасників навчально-виховного процесу.
   Застосування принципу раціонального поєднання традиційного й інноваційного в управлінні внесло зміни в основні завдання, функції, форми та методи діяльності адміністрації і сформувало нові підходи:
- постійна соціальна та психологічна підтримка педагогів-новаторів;
- створення правових, організаційних і психологічних умов для здійснення діяльності педагога;
- використання комп'ютерної мережі Інтернет;
- створення конкурентоздатного освітнього середовища;
- підготовка конкурентоспроможних випускників, адаптованих до життя у швидкозмінюваному суспільстві;
- модернізованими управлінськими функціями є: прогностична, політико-дипломатична, консультативна, менеджерська, представницька.
   Інформацію про діяльність школи можна отримати тільки за допомогою добре налагодженого внутрішньошкільного контролю. Тому, плануючи його, виділяються такі функціональні завдання - збір і обробка інформації про стан педагогічного процесу; - збір і обробка інформації про реалізацію управлінських рішень.
   Однією із функцій управління є внутрішньошкільний контроль, який має стратегічну спрямованість і відображає пріоритети розвитку школи. Система внутрішньошкільного контролю постійно оновлюється й забезпечується документами планування роботи: річним планом, графіком внутрішньошкільного контролю, розкладом уроків, графіком роботи гуртків, секцій, щомісячним і щотижневим (оперативним) плануванням роботи, циклограмами з охорони праці та безпеки життєдіяльності й перспективним плануванням.
    У школі здійснюється тематичний, попереджувальний, класно-узагальнюючий, персональний контроль. В оглядовий контроль включено питання поурочного планування, відвідування, моніторинги. У тематичний контроль — питання якості навчально-виховного процесу, стан викладання навчальних дисциплін, вивчення системи роботи вчителів, упровадження ППД. При цьому застосовуються різні види підведення підсумків результатів контролю (наради, педради, виробничі накази).
   Усі матеріали, одержані під час здійснення контролю, висвітлюються в наказах, довідках, обговорюються на засіданнях педрад, методичних об'єднань, на нарадах при директорі.
    В школі розроблено і запроваджено систему експертизи стану викладання навчальних предметів. Вивчення стану викладання предметів проводиться згідно річного плану роботи закладу. Кожні п’ять років складається циклограма вивчення стану викладання предметів інваріантної складової навчального плану. Протягом цього терміну стан викладання кожного предмета вивчається фронтально і окремий напрям у викладанні предмета (тематична перевірка). В річному плані зазначені теми, терміни перевірок, форми узагальнення результатів (слухання питання на педагогічній раді, на нараді при директорі, написання наказу по школі). Планується перевірка реалізації навчального плану, використання годин інваріантної і варіативної складової.
   Внутрішньошкільний моніторинг якості навченості учнів з усіх предметів здійснюється тричі на рік.


   Внутрішкільний контроль поєднується з освітнім моніторингом під час вивчення рівня навчальних досягнень. Для одержання об'єктивної інформації стану навчально-виховного процесу проводяться моніторингові дослідження. Щороку проводиться вхідний, поточний і підсумковий моніторинги, результати яких оформляються у вигляді таблиць, діаграм. Зведені дані аналізуються, порівнюються. За висновками аналізу прогнозуються шляхи подолання неуспішності.
   Порівняльні підсумки зрізів знань по класах і підсумкові оцінки за семестр - джерела планування класно-узагальнюючого контролю (щорічний класно-узагальнюючий контроль у класах з низьким рівнем навчальних досягнень учнів).
   Така технологія керівництва навчально-виховним процесом дозволяє вирішувати одну з важливих проблем — забезпечення об'єктивного оцінювання навчальної діяльності учнів, контроль відвідування учнями навчального закладу. Циклограма внутрішкільного контролю передбачає й контроль за веденням шкільної документації та виконанням навчальних програм, тому керівництво здійснює постійний контроль за своєчасністю та якістю виконання навчальних планів, за змістом програмового матеріалу з кожної теми й записами в класних журналах, за виконанням практичної частини навчальних планів. Це питання контролюється й під час відвідування уроків, у процесі їх аналізу визначається послідовність і якість виконання програм. Результати контролю узагальнюються в аналітичних наказах щодо виконання навчальних програм і їх практичної частини. З питанням контролю за виконанням навчальних програм тісно пов'язано питання контролю за веденням шкільної документації (класні журнали, учнівські зошити, щоденники, особові справи).
   Перевірка класних журналів дає можливість не тільки вивчити стан виконання навчальних програм, а й дізнатися про роботу окремих учителів, класних керівників, учнів, об'єктивно обирати об'єкти контролю, планувати відвідування уроків тих учителів, яким потрібна методична допомога. Класні журнали перевіряються фронтально чотири рази на рік. Усі наслідки контролю фіксуються в журналах, заслуховуються на інструктивно-методичних нарадах, фіксуються в наказах по школі. Перевіряючи класні журнали, адміністрація школи отримує об'єктивну інформацію з багатьох аспектів організації навчально-виховного процесу (тематичне оцінювання, поточне оцінювання, об'єктивність підсумкового оцінювання).
   Особливе місце в системі контролю посідає перевірка учнівських зошитів як важливе джерело інформації про різні аспекти роботи вчителів і учнів. Виконуючи цю роботу, одержуємо інформацію про рівень навчальних досягнень учнів, систему письмових робіт, що дає можливість простежити індивідуальну роботу з учнями, виконання вимог щодо єдиного орфографічного режиму. Аналізуючи систему роботи з учнівськими зошитами, адміністрація школи планує конкретні заходи щодо усунення недоліків. Щороку здійснюється фронтальна перевірка якості ведення учнівських зошитів як робочих, так і для контрольних робіт. Результати перевірки розглядаються на методичних об'єднаннях і на нарадах при директорі. Об'єкти перевірки обираються не довільно, а відповідно до річного плану роботи школи й графіка внутрішкільного контролю.
   Перевіряються адміністрацією школи й учнівські щоденники. Особлива увага при цьому звертається на охайність їх ведення, систематичність контролю за ними з боку класних керівників і батьків учнів. Перевірка щоденників здійснюється фронтально й вибірково, окремо по класах. Перевіряється також накопичення оцінок, проведення бесід із техніки безпеки життєдіяльності, організація взаємозв'язку класного керівника й батьків. Окрім цього, накопичується інформація щодо обсягу домашніх завдань із кожного навчального предмета, вивчається рівень навантаження учнів у різні дні тижня, визначаються причини перенавантаження учнів домашніми завданнями, а також контролюється характер і педагогічна вмотивованість записів, зауважень.
   Результати внутрішкільного контролю узагальнюються в журналах внутрішкільного контролю адміністрації, аналізуються на педрадах, у довідках і наказах. За наслідками внутрішньошкільного контролю видаються накази, які систематизовано за напрямами контролю: контрольно-аналітична діяльність із питань якісного навчання, контроль за веденням учнівської та шкільної документації, контроль за всеобучем, моніторинг якості освіти, державна підсумкова атестація, виховна робота, кожен із яких має конкретні рішення.
   Інформаційні та комунікаційні технології за короткий час стали невід’ємною складовою сучасного суспільства. Використання ІКТ в управлінні освітою є складовою розвитку єдиного інформаційного середовища. Без чіткої організації роботи центрального органу системи управління освітою неможливо організувати управління всією системою в цілому. Впровадження в освіту ІКТ сприяє підвищенню її якості, а також удосконаленню організації освітнього закладу та управління ним. Застосування інформаційних технологій у системі управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти. Одним із методів удосконалення системи управління освітою є впровадження новітніх інформаційних систем. Це дозволяє оптимізувати процес обміну інформацією, зменшити обсяг роботи та дозволяє приймати ефективні управлінські рішення.
   Використання засобів ІКТ в організації та плануванні діяльності загальноосвітнього навчального закладу має певні переваги, а саме:
•підвищення ефективності навчального процесу;
•можливість управління з використанням результатів попередньої діяльності;
•прийняття більш ефективних управлінських рішень;
•підвищення об’єктивності в оцінці діяльності вчителів та учнів;
•більш ефективне управління пізнавальною діяльністю учнів;
•можливість прийняття більш виважених рішень, які стосуються підвищення результативності навчання;
•оперативний доступ до організаційної інформації стосовно діяльності освітнього закладу;
•економія як матеріальних, так і людських ресурсів;
•вільний час на вирішення важливих питань;
•скорочення обсягу рутинної роботи.
   ІКТ використовуються для створення баз даних щодо контингенту учнів, кадрів, навчальних планів та іншої інформації, що забезпечує ефективну роботу закладу.   Важливим у закладі є застосовування інформаційних технологій в роботі бібліотеки, якою користуються як вчителі, так і учні, оскільки від якості інформаційного та телекомунікаційного забезпечення цих ресурсів залежить якість усього навчального процесу. До останнього часу бібліотека працювала з паперовими носіями (книжки, періодичні видання тощо), а використання засобів ІКТ підняло роботу шкільного бібліотечного ресурсу на якісно новий рівень. Засоби ІКТ дозволяють суттєво збільшити інформаційний фонд бібліотеки, включити повнотекстові бази даних, які бібліотека формує сама, знаходить в інших навчальних закладах та у локальних і глобальних інформаційних системах, зберігає їх в електронному вигляді на різних носіях (дискети, диски, сервери тощо).
   Удосконалення системи управління школою нерозривно пов’язане з демократичним стилем керівництва, який ґрунтується на ретельному вивченні стану справ, виявленні того, які форми і методи управління найбільш ефективні, а які застарілі, не відповідають сучасним вимогам. Цей стиль вимагає розвинутої здатності до педагогічного аналізу, об’єктивності в оцінці досягнутих результатів, уміння творчо підходити до вироблення і прийняття необхідних рішень.
   Формування демократичного, толерантного середовища навчання і виховання є не тільки потребою суспільства, але й необхідним засобом збереження конкурентоспроможності закладу. У результаті спільних зусиль, докладених до вирішення конкретних шкільних проблем всіма учасниками навчально-виховного процесу, створюється новий тип управління – суспільно-активна школа.
    Designed by Shostak
    Copyright MyCorp © 2019
    Сделать бесплатный сайт с uCoz

        (теги:Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів та ліцей,Нетішинський НВК, школа та ліцей міста Нетішин, НВК Нетішина,НВК міста Нетішин, школа №3 міста Нетішин )