Офіційний сайт Нетішинського НВК

Головна
Програма розвитку
Наші досягнення
Фотогалерея
Мапа сайту
Історія школи
НВК в ЗМІ
Про школу

Важливо знати!

    Навчальний заклад обслуговує дільничний офіцер поліції
сектору превенції Нетішинського ВнП Славутського
ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції
Зелевський Владислав Олександрович та
інспектор ювенальної превенції сектору превенції Нетішинського ВнП
Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції
Волошина Тетяна Вікторівна.

Безкоштовні "гарячі"
телефонні лінії

Міні-чат

Опитування

Як Ви оцінюєте наш шкільний сайт?
Всего ответов: 435


Як Ви оцінюєте роботу навчального закладу?
Всего ответов: 422


Які якості повинен мати сучасний вчитель?
Всего ответов: 450


Ваша думка щодо єдиної форми.
Всего ответов: 373

Корисні посилання

Відвідування сайту

Статистика ucoz.ua


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Статистика liveinternet.ru

Форма входу
 

Вимоги до оформлення робіт, які пропонуватимуться на виставку педагогічних ідей та інновацій

 

Класифікація видань відповідно до системи стандартів інформаційної, бібліотечної та видавничої справи:

 • брошура – книжкове видання, обсяг якого більше 4, але не більше 48 сторінок;

 • книжка – книжкове видання, обсяг якого більше 48 сторінок

 • листівка – обсяг від 1 до 4-х сторінок;

 • методичний вісник – брошуроване видання, що містить методичні матеріали з окремих навчальних предметів або методичні рекомендації щодо планування та організації навчально-виховного процесу;

 • навчально-методичний посібник – навчальне видання, що містить матеріали з методики викладання навчальної дисципліни (розділу, частини) або з методики виховання;

 • навчальний посібник –  навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник, офіційно затверджений як даний вид видання;

 • посібник – це видання, спрямоване допомогти в практичній діяльності або в оволодінні науковою дисципліною;

 • інформаційно-методичний збірник, методична збірка – брошуроване видання, що призначене надавати інструктивно-методичну допомогу в практичній діяльності педагогічним працівникам, містить теоретичний та практичний виклад пропонованої теми;

 • стаття – твір, що передбачає детальне висвітлення педагогічної теми, ідеї чи питання і містить елементи аналізу; спрямована на періодичне видання або готується для неперіодичного збірника як складова частина його основного тексту;

 • тези – положення, де коротко викладається будь-яка ідея, а також одна з основних думок доповіді, твору.

 

Вимоги до структури роботи

 

Матеріали мають бути оформлені за такою структурою:

– титульна сторінка;

–  зворотна сторінка титульного аркуша;

– зміст;

– вступ, основна частина (розділи, підрозділи), висновки;

– література.

 

Основні правила оформлення анотацій

 

Анотація – це коротка характеристика видання, що містить перелік основних питань, висвітлених у роботі.

Структура анотації: в анотації необхідно висвітлити основні розділи матеріа­лу, з'єднати їх і представити  в короткій формі.

При написанні анотації доцільно використовувати слова "представлено…, за­про­­поновано… , вміщено…". В останньому реченні має зазначатися, якій категорії педагогічних працівників адресовано видання. 

При написанні анотації слід звернути увагу на такі питання:

 • ліміт речень (не більше 7 речень);

 • узгодження часів (анотації логічніше всього писати в минулому часі);

 • простота у викладі матеріалу (мова анотації провинна бути проста і зрозуміла широкому колу читачів);

 • відсутність деталей (необхідно уникати зайвих деталей і конкретних цифр).

 

 

Приклади написання анотації

 

Малахов В. В. Створення «ситуації успіху» на уроках фі­зич­­ної культури  : матеріали з досвіду роботи  /  В. В. Малахов.  –  Біла Церква, 2013. – 54 с.

Представлено матеріали з питання ство­рен­ня «ситуації успіху» на уроках фізичної культури. Запропоновано зразки анке­ту­вання учнів, результати психологічних досліджень, картки здоров’я учнів, комп­лекси вправ для різних груп здоров’я учнів під час уроків та в позау­роч­ний час, роз­роб­ки уроків. Проаналізовано стан фізичної підготовки учнів за останні роки.

Адресовано вчителям фізичної культури загальноосвітніх шкіл, вихо­ва­те­лям групи продовженого дня, керівникам спортивних гуртків.

 

Слободянюк Н. Г. Науково-методичні аспекти особистісно орієнтованого навчання та вихо­ван­ня : нау­ково-методичний посібник / Н. Г. Слободянюк, Л. М.  Соболь та ін. – Бі­ла Церк­ва : КОІПОПК, 2013. – 95 с.

Представлено матеріали з досвіду роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ сту­­пенів №15 м. Білої Церкви, наукової лабораторії особистісно орієнтованого на­вчан­ня і вихо­ван­ня Київ­сь­кого обласного інс­титуту післядипломної освіти педа­го­гіч­­них кад­рів. Розкрито науково-ме­тодичні аспекти особистісно орієнтованого на­вчан­­ня та виховання. Висвітлено наукові під­ходи щодо реалізації особистісно орієн­­­тованого навчання в умовах загально­освітнього на­вчального закладу. Вміщено розробки особистісно орієнтованих навчальних уро­ків з української літератури, комплекс тематичних розробок проведення ранкових зу­­стрі­чей та розробки інтег­рованих занять для учнів молодших класів.

Адресовано керівникам і педагогічним працівникам загальноосвітніх на­вчаль­­них закладів.

 

Гудін В. Г. Країни – сусіди України : методичний посібник / В. Г. Гудін. – Ставище, 2014. – 108 с.

Вміщено програму та розгорнуті конспекти навчальних занять з курсу за вибором «Країни – сусіди України» в 11 класі. Розкрито всі теми, передбачені навчальною програмою, докладно обґрунтовано особливості економічних та політичних зв’язків України з сусідніми державами.

Адресовано вчителям географії загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Збірник дидактичних матеріалів із правознавства (9-11 класи) : навчально-методичний посібник / укл. І. О. Животівська. – Ставище, 2014. – 62 с.

 Вміщено юридичні задачі, кросворди, ребуси, завдання з правознавства для учнів 9-11 класів. Пропонований матеріал охоплює теми з адміністративного, кримінального, цивільного, сімейного права відповідно до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендований для перевірки теоретичних і практичних знань, умінь, навичок учнів з метою повторення та закріплення матеріалу.

Адресовано вчителям правознавства, учням, керівникам методичних об′єднань.

 

Щербина Г. В. Українське народознавство у роботі з дошкільниками : методичний посібник / Г. В. Щербина; за заг. ред. С. О. Кондренко. – Ставище, 2014. – 160 с.

Вміщено методичні розробки заходів народознавчої тематики для вихованців різних вікових категорій, орієнтовні моделі занять, свят та розваг.  Розкрито особливості роботи з батьками та запропоновано методичні поради щодо виховання й розвитку дошкільників засобами українського народознавства.

Адресовано вихователям та музичним керівникам дошкільних навчальних закладів.

 

 

Зразок змісту курсової роботи

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП ………………………………………………………….………..

3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ……………………....

 

5

1.1.  Особливості пізнавальних процесів молодших школярів ……….

5

1.2. Пізнавальна активність молодших школярів як об'єкт дослідження науковців та педагогів-практиків. ………………….……

 

11

РОЗДІЛ II. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ………………………………………………..……

 

 

18

2.1. Різноманітність форм роботи на уроці іноземної мови як засіб підвищення активності учнів …………………………………………...

 

18

2.2.  Використання мультимедійних засобів навчання ………………..

24

2.3. Дидактичні ігри та драматизація як прийоми активізації пізнавальної діяльності на уроках іноземної мови у початковій школі………………………………………………………………………

 

 

27

ВИСНОВКИ………………………………………………………………

31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………….........…

34

ДОДАТКИ……………………………………………………………...…

35

 

 

 


    Designed by Shostak
    Copyright MyCorp © 2019
    Сделать бесплатный сайт с uCoz

        (теги:Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів та ліцей,Нетішинський НВК, школа та ліцей міста Нетішин, НВК Нетішина,НВК міста Нетішин, школа №3 міста Нетішин )