Офіційний сайт Нетішинського НВК

Головна
Програма розвитку
Наші досягнення
Фотогалерея
Мапа сайту
Історія школи
НВК в ЗМІ
Про школу

Важливо знати!

    Навчальний заклад обслуговує дільничний офіцер поліції
сектору превенції Нетішинського ВнП Славутського
ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції
Зелевський Владислав Олександрович та
інспектор ювенальної превенції сектору превенції Нетішинського ВнП
Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції
Волошина Тетяна Вікторівна.

Безкоштовні "гарячі"
телефонні лінії

Міні-чат

Опитування

Як Ви оцінюєте наш шкільний сайт?
Всего ответов: 435


Як Ви оцінюєте роботу навчального закладу?
Всего ответов: 422


Які якості повинен мати сучасний вчитель?
Всего ответов: 450


Ваша думка щодо єдиної форми.
Всего ответов: 373

Корисні посилання

Відвідування сайту

Статистика ucoz.ua


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Статистика liveinternet.ru

Форма входу
Заступник директора з навчально-виховної роботи

Форсюк Валентина Миколаївна
Заступник директора з навчально-виховної роботи


    Для того щоб стати повноцінним членом суспільства, необхідно, з одного боку, засвоїти його цінності, а з іншого - активно створювати для себе потрібні умови для входження в суспільство відповідно до своїх індивідуальних особливостей, світоглядних позицій та особистої спрямованості.
    Як прогнозують учені, ХХІ століття буде століттям розвинених інформаційних технологій, глобальної комп'ютеризації виробництва. Життя вимагає інтелектуально розвиненої особистості і разом із цим толерантної, відкритої до демократичного спілкування й розвитку в національному та міжнародному вимірі. Провідна роль у формуванні такої особистості належить освіті.

Завдання школи — навчити жити.
Ми повинні виховати Людину,
здатну створити своє особисте життя.
П.Блонський

    Нові завдання шкільної освіти в Україні, що спрямовані на гуманізацію та демократизацію всього навчального процесу в школі, визначають нові пріоритети навчання і виховання, потребують формування ініціативної особистості, здатної до раціональної творчої праці. Третє тисячоліття - час інтенсивного розвитку всіх галузей науки та виробництва, незворотності демократичних змін, що відбуваються у суспільстві і освіті зокрема. Тому ми не повинні забувати про те, що освіта потребує нових методів і форм навчання. Те, що було гарним учора, не є актуальним сьогодні.
    Формування пізнавального інтересу - необхідна умова шкільного навчання. Не випадково інтерес образно порівнюють з каталізатором, який полегшує і прискорює розумові реакції, з ферментом, що дає змогу учням асимілювати основи наук. Оновлення змісту освіти сприяє трансформації її технологій, надає їй особистісної сформованості.
    Суспільству майбутнього потрібні люди з актуальними знаннями, гнучкістю і критичністю мислення, творчою ініціативою, високим адаптаційним потенціалом. Не менш важливими будуть такі їх якості, як висока моральність, особистісна відповідальність, внутрішня свобода, налаштованість на максимальну самореалізацію, здатність досягати високої мети раціональним шляхом.
    Система освіти як частина суспільної системи перебуває під впливом багатьох сил, одні з яких потребують структурних змін у ній, інші - змістових, технологічних. Сучасний етап системи освіти не задовольняє багатьох, хто в ній працює. Неабиякі можливості для якісних змін в освіті пов'язані з інтенсивним розвитком засобів комунікації та інформаційних технологій.
    Особливо значущим с формування компетентності педагога, його особистісно-професійних якостей, здатності жити і працювати в інноваційному режимі: прийняти і зрозуміти нове, опанувати інноваційну ситуацію. Професіоналізм педагога і входження його в інноваційний режим роботи неможливі без творчого самовизначення, в якому провідну роль відіграє його налаштованість на самовдосконалення, самоосвіту, саморозвиток, без чого неможливим є забезпечення нової якості освіти. Динаміка сучасного розвитку цивілізації, прогнозування його перспектив наводять на думку, що освітня система, навчальний заклад, педагогічний колектив, педагог, які ігноруватимуть у своїй діяльності інноваційний чинник, не лише відставатимуть від суспільних процесів, тенденцій, а й спричинятимуть формування особистості, покоління, заздалегідь запрограмованих на аутсайдерські інтелектуальні, духовні, соціальні позиції. Педагог із зашкарублими знаннями, байдужий до пізнання й використання у своїй діяльності нового, формуватиме подібні комплекси й у своїх вихованців, з яких мало хто може стати успішною особистістю.
    Із розвитком цивілізації постійно оновлюються вимоги до якості освіти, одним із найважливіших засобів забезпечення якої є інноваційність освітнього пошуку. Інноваційність розглядають не тільки як налаштованість на сприйняття, продукування і застосування нового, а насамперед як відкритість.

Кожна людина має відчути,
що вона мусить знайти свою життєву місію.
Мартін Лютер Кінг

    Розвиток інноваційних процесів в освіті на сучасному етапі є об'єктивною закономірністю, що зумовлюється: інтенсивним розвитком інформаційних технологій у всіх сферах людського буття; оновленням змісту філософії сучасної освіти, центром якої став загальнолюдський цілісний аспект; гуманістично зорієнтованим характером взаємодії учасників навчально-виховного процесу; необхідністю підвищення рівня активності та відповідальності педагога за власну професійну діяльність, спрямовану на формування творчої особистості вихованця, готовності до сприйняття та активної діяльності у нових соціально-економічних умовах.
Передовий педагогічний досвід Форсюк В.М.


Заступник директора з навчально-виховної роботи

Демчук Марія Федорівна
Заступник директора з навчально-виховної роботи


    Глибинний зміст самої назви «початкова школа», «школа першого ступеня» зумовлює виняткову роль цієї ланки і особливу відповідальність педагогів за якість її результатів. Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, протягом чотирьох років в умовах цілеспрямованого навчання і виховання забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, фізичний, моральний – етичний, мовленнєвий, естетичний , соціальний, емоційно – вольовий розвиток. Учителів початкових класів називають «кафедрою майбутнього». Адже ті, кого вони навчають, ще тільки готуються до нелегкого життя у ліцеї. Від цієї підготовки, від того, якими будуть перші кроки, залежить успіх усього подальшого навчання майбутніх ліцеїстів і, зрештою, те, чи вдасться розквітнути новим талантам.
    Педагогічний колектив школи І ступеня працює над створенням умов для ефективного впровадження основних концептуальних ідей навчання, орієнтованих на розвиток особистості, побудованих на засадах гуманістичної педагогіки – демократичної взаємодії вчителя і дитини.
    Завдання вчителів – розвивати дитину як неповторну індивідуальність, її творчий потенціал, формувати в неї прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.
    Тому вчителі початкових класів створюють оптимальні умови для формування принципово нової особистості – творчої, самостійної, адаптованої до життя. Для цього впроваджуємо у навчально - виховний процес нові технології, методи і форми роботи, завдяки яким забезпечується диференціація під час вивчення основних наук. Особливе місце у роботі вчителів початкових класів посідає особистісно орієнтований підхід у навчанні дітей, спрямований на розвиток особистості дитини.
    Добре вчити дитину, яка тягнеться до нас, як соняшник до сонця. Щоб не перервати цей ланцюжок довір’я, ми утверджуємо в своїх стосунках із учнями людську гідність кожної дитини незалежно від того, які в неї навчальні успіхи, а отже, бачимо в ній спочатку людину, а потім уже учня. Особистісно орієнтоване спілкування на уроці – основа емоційного благополуччя учнів початкових класів, воно не може бути зорієнтоване на абстрактного молодшого школяра.
    Одним із основних завдань вчителів початкових класів є виявлення та розвиток творчо обдарованої дитини. На необхідності виявлення і розвиток творчих здібностей молодшого школяра наголошено в Типових навчальних планах початкової школи, Державному стандарті початкової загальної освіти, програмах для середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи). Розвиток творчих здібностей є невід’ємною умовою змісту всіх навчальних предметів початкової школи, органічно доповнюючи навчальний процес, що забезпечує єдність знань, умінь, навичок учнів та їхніх творчих можливостей.
    Робота з обдарованими з дітьми в школі І ступеня – це змістова наповненість занять, зорієнтованих на новизну інформації та різноманітність видів пошукової, розвиваючої, творчої діяльності.
    Великий педагог Ш. Амонашвілі висловлював таку думку: «Учитель мусить вибирати для себе мету, тому що тільки тоді він матиме змогу піднести своїх учнів і піднестися сам. Така мета зробить учителя оптимістом, романтиком, він буде завжди в пошуку й буде здатним створити неможливе» Вірю, що діяльність вчителів початкових класів утілює цю думку в життя.

Блог Демчук Марії Федорівни, заступника директора та вчителя початкових класів


    Designed by Shostak
    Copyright MyCorp © 2019
    Сделать бесплатный сайт с uCoz

        (теги:Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів та ліцей,Нетішинський НВК, школа та ліцей міста Нетішин, НВК Нетішина,НВК міста Нетішин, школа №3 міста Нетішин )