Офіційний сайт Нетішинського НВК

Нетішинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцейІ щоб його духом запліднити українську нивуМатеріали до 200-ліття з дня народження
Т.Г. Шевченка підготувала вчитель
української мови і літератури
Чабан С. В.


   Тема уроку. РЗМ. Лінгвістичний аналіз тексту публіцистичного стилю. Написання статті дискусійного характеру у публіцистичному стилі.
   Мета уроку: поглиблювати знання про стилістичні особливості публіцистики, лінгвістичний аналіз тексту. Удосконалювати вміння добирати, систематизувати, компонувати матеріали відповідно до стилістичних та жанрових вимог тексту. Розвивати творчі здібності. Формувати патріотичні почуття, активну громадянську позицію.


Хід уроку.
І. Організаційний момент. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданням уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань. Словникова робота :
1. Пригадайте основні стилі мовлення.
2. Визначте особливості публіцистичного стилю (комунікативна мета, мовні особливості).
3. Назвіть жанри публіцистики.
4. Охарактеризуйте жанрові особливості статті.


Публіцистичний стиль:

   Мета мовлення: висвітлення, обговорення, відстоювання і пропаганда важливих суспільно-політичних ідей; агітація, активний вплив на формування громадської думки; сприяння суспільному розвитку.
   Мовні особливості: використання суспільно-політичної лексики, емоційно забарвлених слів, риторичних фігур, повторів; тон мовлення пристрасний, оцінний ( іронія, сарказм, захоплення, гнів).
   Жанри:
   Замітка – коротке повідомлення в пресі. Складається з трьох частин: вступної (з’ясування місця, часу, обставин дії), основної (викладення фактів), кінцівки. Замітка повинна бути стислою, достовірною, чіткою.
   Лист у газету – безпосередній відгук на якусь подію, фіксація певного факту з короткою оцінкою.
   Інтерв’ю – бесіда кореспондента з особою, думка якої цікава для читача.
   Репортаж – розповідь свідка або учасника певної події із вказівкою на її обставини та учасників.
   Нарис - художньо-публіцистичний жанр, оснований на спостереженнях і враженнях автора. Включає описові елементи (портрет, пейзаж, інтер’єр) і розповідь про дії героя нарису. Нариси бувають проблемні і портретні.
   Фейлетон – стаття публіцистичного, побутового чи наукового характеру, в якій сатирично зображуються факти чи явища суспільного життя, риси характеру і поведінки негативних персонажів.
   Стаття - аналітично-публіцистичний жанр, який відзначається ґрунтовним аналізом матеріалу, високим ступенем узагальнення, чіткістю висновків. Використовуючи різноманітні факти, яскраві приклади, статистичні дані, автор досліджує злободенні суспільно-політичні проблеми.
   ІІІ. Стилістичний аналіз тексту. План
1. Визначте тип мовлення тексту (розповідь, опис, роздум).
2. Визначте комунікативну мету тексту ( обмін інформацією, вплив на свідомість адресата, переконання його у правильності висловленої думки, вираження автором власних спостережень, узагальнень).
3. Охарактеризуйте виражальні засоби стилістики: лексичні (метафори, епітети, антоніми, фразеологізми, суспільно-політична лексика); синтаксичні (риторичні запитання, антитеза, градація, анафора).
4. Зробіть висновок, до якого функціонального стилю, жанру належить текст.   Патріотизм
   Що таке патріотизм? Рік у рік, з покоління в покоління точаться суперечки. Який він? Чи існує? Чи справжній?
   Для когось патріотизм виявляється в любові до рідної землі, коли вода, повітря, сонце й зірки, що мерехтять над рідною оселею, - неповторні. Лише тут, на Батьківщині, вітер має присмак степу. Лише тут небо таке високе й блакитне, що його не сплутаєш із небом чужої землі. Для когось патріотизм уособлює рідний дім, усе, до чого змалечку прикипіла душа. Для всіх утіленням патріотизму є слово, рідна мова, якою розмовляли пращури, у якій міститься код нації, формується думка. Через мову люди усвідомлюють себе народом зі спільною історією та долею. Для когось патріотизм персоніфікується в людях: знаних співвітчизниках, просто рідних і друзях. Це теж патріотизм, бо без розуміння ролі кожної людини не буде ані держави, ані народу.
   Отже, невід’ємними складовими патріотизму є віра в себе, і свій народ, розуміння важливості збереження живої історичної пам’яті, висота, шляхетність власного духу, вірність Батьківщині ( За Н. Дев’ятенко).


Завдання:

1. Прочитайте текст.
2. Виконайте аналіз тексту за планом.
3. Зробіть висновок, до якого функціонального стилю, жанру належить текст.
4. Чи вважаєте ви актуальною тему, порушену у статті?
ІV. Презентація учнівських проектів «Шевченко і сучасна Україна».
V. Систематизація матеріалів до твору.

Опорний конспект.
Ким є Тарас Шевченко для сучасних українців?
Скачати повну версію документу "І щоб його духом запліднити українську ниву"